Algemene voorwaarden Deelnemer Steun je Stamkroeg

De Schrobbelèr BV | Polluxstraat 29 | 5047 RA Tilburg | KvK 180333301

 1. Toepassingsgebied
  1. De Schrobbelèr B.V. (“Schrobbelèr”) is een producent van dranken is gevestigd op het adres: Polluxstraat 29 (5047 RA) in Tilburg.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Schrobbelèr en de Deelnemer met betrekking tot deelname van de actie Steun je Stamkroeg
 • Definities

De volgende begrippen zijn in deze algemene voorwaarden aangeduid met een hoofdletter:

Steun je Stamkroeg / Steunjestamkroeg.nl: Een platform waarop consumenten of rechtspersonen een waardebon voor een Rondje Schrobbelèr (8 shots) kunnen bestellen die bij de aangemelde Deelnemers verzilverd kan worden

Waardebon: een waardebon voor een Rondje Schrobbelèr (8 shots) die verzilverd kan worden bij aangemelde Deelnemers tot 31-12-2020.

Deelnemer: de bij Schrobbelèr aangesloten horeca-ondernemer waarmee Schrobbelèr een overeenkomst heeft gesloten in het kader waarvan zij de waardebon als betaalmiddel accepteren

Bezitter iedere natuurlijke of rechtspersoon die een Schrobbelèr waardebon heeft gekocht of de persoon aan wie een Schrobbelèr waardebon overeenkomstig deze algemene voorwaarden is overgedragen.

 • Overeenkomst
  • Zodra de Deelnemer zich aanmeldt op SteunjeStamkroeg.nl en de Algemene voorwaarden aanvaardt komt een overeenkomst tot stand waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
  • De deelnemer dient een rechtspersoon te zijn die een horeca-exploitatie voert en in het bezit is van een horeca-vergunning waar sterke drank geschonken mag worden. De horecazaak dient in Nederland gevestigd te zijn.
 • Looptijd Actie
  • De verkoop van waardebonnen via Steunjestamkroeg.nl gaat op 31-3-2020 van start en eindigt op de datum waarop de overheid de verplichte horeca-sluiting als gevolg van het Coronavirus opheft.
  • Eerdere opzegging van deelname door de deelnemer is op elk moment mogelijk.
 • Financiële afhandeling van de verkoop tussen Schrobbelèr en Deelnemer
  • Zodra de actie is afgerond zal Schrobbelèr de Deelnemer een overzicht sturen van de verkochte waardebonnen voor zijn Horecazaak.
  • De deelnemer heeft de keuze om de waarde van de waardebonnen op één van onderstaand beschreven wijze te verzilveren:
   • Facturatie; de Deelnemer kan het aantal verkochte waardebonnen maal € 15,- incl. BTW. factureren aan Schrobbelèr. Schrobbelèr zal deze factuur binnen 30 dagen voldoen.
   • Vergoeding in product; De Deelnemer kan per verkochte waardebon een 1 liter kruik Schrobbelèr gratis ontvangen. Deze vergoeding zal binnen 30 werkdagen bij de Deelnemer worden afgegeven.
 • Acceptatie van de waardebon door de Deelnemer
  • De Deelnemer is verplicht de waardebon als betaalmiddel te accepteren gedurende te geldigheidsperiode van de waardebon.
  • De Deelnemer is niet gehouden om de waarde van de waardebon in contanten uit te betalen.
 • Grenzen van aansprakelijkheid
  • In geen enkel geval zal Schrobbelèr aansprakelijk zijn voor:
   • Verlies van omzet;
   • Verlies van huidige of verwachte winsten;
   • Verlies van contracten;
   • Verlies van verwachte besparingen;
   • Zakelijk verlies;
   • Verlies van mogelijkheden;
   • Verlies van klandizie;
   • Verlies van reputatie;
   • Verlies van, schade aan, of vervalsing van data; en
   • Indirecte schade.
  • Schrobbelèr’s aansprakelijkheid richting de Deelnemer beperkt zich in ieder geval tot de waarde van de uitgegeven waardebonnen gedurende een periode van 1 jaar voorafgaand aan het moment van aansprakelijk stellen.
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen tussen Schrobbelèr en de Bezitter kunnen, voor zover ze niet onderling kunnen worden opgelost, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 • Adres en contact
  • Voor de behandeling van klachten is uitsluitend Schrobbelèr bevoegd. Het e-mailadres en telefoonnummer vindt u op de website van Schrobbelèr (www.schrobbeler.nl)
  • Overige mededelingen aan Schrobbelèr dienen schriftelijk te worden verzonden naar het volgende adres; Schrobbelèr: Polluxstraat 29, 5047 RA, Tilburg